▫ ▫ Zo stránok histórie

Najvyšším štítom Vysokých Tatier je masívny Gerlach, ktorý je svojimi 2655metrami nadmorskej výšky aj najvyšším štítom strednej Európy.

Čo znamená názov tohto velikána Vysokých Tatier? V jednej z rozprávok bol opísaný Gerlach ako obor, ktorý jedol kamenné halušky. Pre správnu odpoveď si však musíme zájsť do ďalekej minulosti.

Gerlach je meno starogermánskeho pôvodu, ktoré je možno preložiť ako cvičiaci s oštepom, hrajúci sa s kopijou, kopijník. V 12.storočí žil v Holandsku Svätý Gerlach. Stará legenda o ňom hovorí, že jeho životná púť bola spočiatku spletitá, pokiaľ našiel pokoj a mier duše. 

Na základe historických údajov možno usudzovať, že samosprávny celok obcí s názvom Stolica spišských kopijníkov, ktorá existovala na tomto území od dvanásteho storočia, má niečo spoločné s obľubou mena Gerlach (kopijník) na stredovekom Spiši.

V štrnástom storočí tu žilo niekoľko významných nositeľov tohoto mena. Napr. Gerlach , syn Maynharda z Hory Svätého Juraja (Spišskej Soboty), ktorý pod Vysokými Tatrami založil osadu Gerlachov v roku 1326. Štít dostal meno podľa  obce, obec podľa svojho patróna Sv. Gerlacha.

Obec mala oddávna pomerne vyspelé poľnohospodárstvo . Neskôr sa ujalo pastierstvo, pestovanie a spracovanie ľanu ako aj destilácia kosodrevinových a limbových olejov.

Kultúrne pamiatky: zvyšky ranogotického kostola a klasický kostol z roku 1799.

Na cintoríne hroby 24 letcov a vojakov, ktorí zahynuli pri náraze lietadla do stien Zadného Gerlachovského štítu 9.10.1944.

Design by peter@holota.biz