▫ ▫ Ze stronic historii

Najwy×szym szczytem Tatr Wysokich jest masyw Gerlachu, ktory ze swojimi 2655 m. wysokoÜci jest najwyzszym szczytem Europy Ürodkowej.

Co znaczy nazwatego szczytu  Tatr Wysokich? W jednej z bajek Gerlach opisany  byl jako olbrzym, ktory jadal kamienne haluszki (kluski). Po rzeczowa odpowied× wszak musimy cofnaŔ sie do dalekiej przeszlosci.

Gerlach jest imieniem pochodzenia starogermanskiego, ktore mo×na przelo×iŔ jako rzucajacy oszczepem, oszczepnik. W 12wieku zyl w Holandii Üwiety Gerlach.Stara legendao nim donosi, ×e z poczatku uzywal ×ycia,  potem odnalazl pokoj duszy.

W 14 wieku ×ylo tu wielu znamienitych nosicieli tego imienia. Np.syn Mayharda z Gory Swietego Juraja (Spiska  Sobota), ktory pod Tatrami Wysokimi zalozil  w 1326 r. osade Gerlachov. Szczyt dostal nazwe od miejscowoÜci , miejscowoÜŔ od swojego patrona Üw. Gerlacha.

Design by peter@holota.biz